O-län, Foss, Torpet Nyhagen

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Foss. Sn i Tunge hd, Göteborgs och Bohus län, upptagande halfön Tungenäset vid Gullmarsfjorden af Kattegatt och det n. och n.o. derom liggande bergiga landet kring Qvistrumselfven och hennes tillflöde Munkedalselfven upp till Kärnsjön. 0,831 qv.-mil, hvaraf land 0,823 eller 19,044 tnld, 56 7/8 mtl, 3,327 inv., 2,219,800 kr. fastighetsvärde. Jordbruk, skogsafverkning, något fiske samt fabriksrörelse o. dyl. förekomma. Vid Gullmarsfjordens ö. vik Saltkällefjorden ligga marknadsplatsen Sanden, lastageplatsen Saltkällan och en liknämd herregård, alt nära den här mynnande Qvistrumselfven, vid hvilken litet längre upp märkas Qvistrums gästgifvaregård, tingsställe och poststation. Betydligast är emellertid Munkedals stora pappersbruk vid elfven af samma namn. Andra nämnvärda egendomar äro Smeberg, Foss (1 mtl, tax. 30,000 kr.), Hensbacka och militiebostället Bråland, vidare Torreby och Faleby på det löfskogsprydda Stångenäset, der gästgifvaregården Röd äfven är belägen. Sn, som har 2 skolhus, utgör med annexen Håby och Svarteborg ett regalt pastorat af 1 kl. i Göteborgs stift.