Stockholms län, Börstil-Harg sn, Lasarettet i Östhammar

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Östhammar. Stad i Stockholms län, vid den från Ålandshaf eller S. Qvarken innanför en vidsträckt skärgård framträngande Granfjärden, 1 mil n. om Hargs jernvägsstation. Den omgifvande bygden är Börstils och Hargs snr af Frösåkers hd i Roslagen. Östhammar är en gammal stad, då den redan 1368 erhöll bekräftelse på sina privilegier, men har alltid varit obetydlig. Dess folkmängd uppgår till 666 personer eller ungefärligen lika med hvad den var för hundra år sedan. Stadens område är 278 tnld. Fastighetsvärdet är 383,050 kr., oafsedt stadens jord i Börstils sn: 3/4 mtl Gammelbyn, tax. 31,000 kr. Näringarne äro fiske, sjöfart, handel och handtverk. Platsen har postexpedition, telegrafstation, tullkammare, bankkontor, apotek, lasarett, gästgifvaregård och hotel. Borgmästaren är gemensam med Öregrund. Hamnen anlöpes regelbundet af ångbåtar på Stockholm och mellanliggande hamnar. Skjuts lemnas till Harg 1,3 mil, Norrskedicka 0,8 och Lysta 1,5 mil. Marknad hålles i Juni och September. Från tryckeri i staden utgifves en veckotidning. Stadsförslgn är annex till Börstil. Frösåkers hd har tingsställe i staden.