C-län, Erentuna sn, Wallby

Norunda hd och kontrakt

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Vallby i Upsala län, Norunda hd, Erentuna sn. Herregård vid Fyrisån utgörande 4 ½ mtl, tax. 40,000 kr.

Erentuna. Sn i Norunda, Rasbo och Vaksala hd, Upsala län, n. om Upsala vid Fyrisån och hennes tillflöde Björklingeån. Jernvägen Upsala-Gefle går genom sns ö. delar och har der stationen Storvreta, äfven post- och telegrafstation. 0,320 qv.-mil eller 7,366 tnld, 43 mtl, 716 inv., 598,600 kr. fastighetsvärde. Vaksaladelen är Fulerö by, 2 ¼ mtl, 351 tnld; Rasbodelen är Storvreta by, 4 mtl, 1,206 tnld; båda tills. tax. 63,900 kr. S. delen är mestadel odlad slätt, n. deremot skog. Smärre herregårdar äro Vallby, Kettsta och Kolje. Upsala akademi eger några hemman här. Sn utgör ett konsist. pastorat af 3 kl. i Upsala stift.