Stockholms län, Börstil sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Börstil. Sn i Frösåkers hd, Stockholms län, vid Bottniska viken, mellan Singöfjärden i s. o., Öregrundsgrepen och Kallrigafjärden i n. v., med en betydlig skärgård. Olandsån är delvis gräns i v. Städerna i Öregrund och Östhammar ligga inom sns rågång. V. delen eller egentliga fastlandet, kallad Uppsocknen, sammanhänger nu mera med Norrön, s. om hvilken ligger sns tredje del Söderön. Utanför ligga många mindre öar. 1,867 qv.-mil, hvaraf land 1,813 (öarne ensamt 0,257) eller 41,961 tnld, 100 23/24 mtl, 3,802 inv., 1,930,272 kr. fastighetsvärde. Marken i allmänhet sandig med skog och småsjöar; näringarne äro jord- och skogsbruk, grufdrift, fiske, sjöfart och dylikt. Båda städerna ha post- och telegraf- stationer samt ångbåtstrafik, sn sjelf har en gästgifvaregård i Norrskedika. Forsmark och andra bruk samt staten ega betydliga delar af sn. 4 skolor. Sn med annexet Östhammar ett regalt pastorat, 2 kl., i Upsala stift.