Stockholms län, Bro sn, Roslagsbro

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Roslagsbro. Poststation i Bro sn och skplg, Stockholms län.

Bro i Stockholms län. Sn i Bro och Vätö skplg samt i Lyhundra hd, n.o. om Norrtelje med Norrteljeviken af Östersjön till gräns i s. I nordost når sn upp till Björköfjärden af Ålands haf. 1,010 qv.-mil, hvaraf land 0,936 eller 21,671 tnld, 103 7/8 mtl, 2,136 inv., 1,617,228 kr. fastighetsvärde. (Lyhundradelen 4 3/8 mtl, 567 tnld.) I mellersta delen af sn vid Brosjön och andra småsjöar ligger slät, odlad trakt, n. och s. derom vidtager bergig skogsbygd. Jordbruk och skogsbruk, fiske och sjöfart äro befolkningens näringskällor. Större gårdar äro fideikommissen Nor, Södersund och Vernberg, vidare Eke och Utål. Sn har poststation kallad Roslags-Bro och utgör ensam ett konsist. pastorat, 2 kl.