C-län, Jumkil sn, Skuggan

Enligt hfl: Skuggens torp under Walby. Blacksta rote, Bälinge härad.

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Jumkil. Sn i Ulleråkers och Bälinge hd, Upsala län, n.v. om Upsala kring Fyrisåns tillflöde Jumkilsån, hvilken här skiljer de båda häradena. 0,742 qv.-mil, hvaraf land 0,734 eller 16,993 tnld, 23 1/16 mtl, 659 inv., 540,250 kr. fastighetsvärde. (Bälinge-delen 5,223 tnld, 14 ½mtl, 354 inv., 336,050 kr. tax.-v.) Ö. och n.ö. trakterna äro odlade, i synnerhet ådalen, hvaremot sn för öfrigt är skogsbygd. Större gårdar äro Björnarbo jernbruk, Vallhof och Ullbolsta, alla med sågverk, samt Agersta. Gästgfvaregård finnes i Dalkarlsbo; poststation i s.ö. grannsn Åkerby, till hvilken Jumkil är annex. Vänge jernvägsstation ligger i s. grannsocknen.