Stockholms län, Estuna sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Estorp. Sn i Lyhundra hd, Stockholms län, närmast n. om Norrtelje, sträckande sig från Norrteljeviken upp till sjön Erken och med en liten del norr om den. 0,880 qv.-mil, hvaraf land 0,703 eller 16,269 tnld, 78 3/8 mtl, 1,407 inv., 1,003,170 kr. fastighetsvärde. Kuperad mark med skog och småsjöar; men ock med fruktbara dalar och slätter. Större egendomar äro Uddboö, Vämlinge, militiebostället Hvitsjö, Vämlige, militiebostället Hvitsjö, Stjernholm. Estuna har liknämd poststation. Gästgifvaregård är Svanberga. Sn utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala stift.