C-län, Bälinge sn, Åloppe

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Åloppe i Upsala län, Bälinge hd. By i Bälinge sn; 2 mtl tillhöra Upsala akademi.

Bälinge i Upsala län. Sn i nämnda Bälinge hd n.v. om Upsala med Fyrisån till gräns i s.o. 1,249 qv.-mil, hvaraf land 1,215 eller 28,126 tnld, 131 3/8 mtl, 2,075 inv., 1,959,505 kr. fastighetsvärde. Af detta jemförelsevis betydliga område tillhöra 28 1/32 mtl Upsala akademi, 8½ mtl en profession vid akademien. 10¼ mtl bilda godset Kipplingebergs hufvudgård, 5¾ mtl tillhöra slutligen staten. S. delen är jemn och odlad, n. hälften af sn företer skog och mossar. Poststation i Svista, der Upsala-Geflevägen korsar en annan landsväg. Sn är prebende, 1 kl., till erkebiskopen i Upsala.