Stockholms län, Fresta sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Fresta i Stockholms län. Sn i Vallentuna hd vid sjöarne Norrviken och Vallentunasjön; jernvägsstationen Väsby (postort för Fresta) ligger ej långt utom v. gränsen. 0,212 qv.-mil, hvaraf land 0,197 eller 4,561 tnld, 20½ mtl, 578 inv., 526,600 kr. fastighetsvärde. Bergkullig skogstrakt med jordbruk till hufvudnäring. Större gårdar äro de staten tillhöriga Skällnora kungsgård och Harby, vidare Bollstanäs, Ekeby och Alby. Sn bildar med annexet Hammarby ett konsist. pastorat af 3 kl. i Upsala stift. (Af Fresta kyrkosn höra Skålhamra 1 mtl och Risbyle 1/4 mtl till Danderyds skplg och Täby civila sn.)