Stockholms län, Wahlö sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Valö. Sn i Frösåkers hd, Stockholms län, v. om Öregrund och Östhammar, begränsad i v. af Upsala län, men i ö., der Olandsån delvis är gräns, nående nära fram till Öregrundsgrepen af Bottniska viken. 1,319 qv.- mil, hvaraf land 1,501 eller 34,749 tnld, 48 3/4 mtl, 1909 inv., 1,122,745 kr. fastighetsvärde. Marken är temligen jemn, delvis kärrig och till stor del skogbevuxen. Mest odlad är ö. delen, der landsvägen från Gimo jernvägsstation met Löfsta går fram förbi kyrkobyn med poststationen Valö och Vamsta gästgifvaregård; i en frånskild nordvestlig del af sn ligger Frebbenbo gästgifvaregård. I v. märkas Vigelsbo jerngrufvor. Många hemman egas under Forsmark och Österby. Sn utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala stift. Bönehus.