O-län, Morlanda sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Morlanda. Sn och pastorat i Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, omfattande ön Orousts v. del vid Kattegatt samt talrika utanför liggande smärre öar. Hit tillhöra kapellförslgrna Fiskebäck, Grundsund, Gullholmen, Käringön och Mollösund. 0,986 qv.-mil, hvaraf land 0,983 eller 22,750 tnld, 63 ½ mtl, 7,942 inv., 2,082,000 kr. fastighetsvärde. På Oroust ligger en två mil lång bergstrakt genom hvilken den vackra bördiga, smala Morlandadalen sträcker sig från skogstrakter och Koljöfjärden i n. till Boxvikskilen i s. På hufvudön ligga de stora fiskelägena Hällviksstrand och Mollösund samt några smärre. Norrut ligger ön Skaftölandet med fiskelägena Fiskebäckskil, Grundsund och Rågårdsvik, ö. derom och n. om Oroust märkas Flatön, Malön och Engön, vesterut Gåsön med fiskeläge, söderut åter Lafön. Längst i s.v. ligga Hermanö med fiskeläget Gullholmen, Käringön och liknämdt fiskeläge, Måsskär med fyr. Näringarna äro jordbruk med mycket fiske och mycken sjöfart, vidare båtbyggeri, skogsbruk och hemslöjd. Bland fiskelägena äro flere betydande, ha regelbunden ångbåtstrafik och båtskjutsanstalt, post-, tull- och lotsstation, liflig rörelse och visa välmåga, helst de stundom äro snarare skepparesamhällen än fiskelägen. Fiskebäckskil är badort och mest betydande. Herregården Morlanda vid kyrkan nära Koljöfjorden utgör 1 mtl säteri med Berg 1, Ebilsslätt 1/4, Getrilla ½ och Hätteröd ½, tills. 3 1/4 mtl, tax. 70,000 kr., Getrilla qvarn 6,000 kr., Hätteröds qvarn 1,500 kr., Ilandefors garferi 1,500 kr. eller alt 79,000 kr. Patoratet äger 6 skolhus och är patronelt af 2 kl. i Göteborgs stift under säteriet Morlanda. Poststationer äro Kårehogen vid kyrkobyn, Mollösund, Käringön, Gullholmen, Grundsund, Fiskebäckskil och Gåsön.