N-län, Tölö sn, Nr:2 Kolla

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Kolla. By i Tölö sn, Fjäre hd, Hallands län, mellan Kongsbacka och Kongsbackafjorden.

Tölö. Sn i Fjäre hd, Hallands län, närmast n. om Kongsbacka kring Kongsbackaån, i s.o. begränsad af Rolfsån. 0,633 qv.- mil hvaraf land 0,613 eller 14,177 tnld, 74 1/4 mtl, 2,064 inv., 1,333,300 kr. fastighetsvärde. Mellanbetydliga bergshöjder breda sig vackra bördiga dalar; endast i n.v. ligger en större obebodd, temligen kal bergstrakt med småsjöar och mossar. Utom godset Gåsevadholm, som upptager en fjerdedel af sn, märkes Tölö prestgård, som utgör sammanräknadt 3 mtl och är tax. 66,400 kr. Vid Skansen är hdts tingsställe. Kyrkobyn ligger mycket nära staden. Sn bildar med annexen Lindome och Elfsåker ett pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift, prebende till biskopen.