Stockholms län, Hökhuvud sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Hökhufvud. Sn i Frösåkers hd, Stockholms län, kring Olandsån och jernvägen Dannemora-Harg, hvilkens station Gimo (äfven poststation) är belägen strax utom sns gräns. 1,129 qv.-mil, hvaraf land 1,114 eller 25,776 tnld, 60 1/24 mtl, 1,350 inv., 993,384 kr. fastighetsvärde. Utmed eller nära den sänkta ån ligger den egentliga bygden i denna oftast jemna, skogbevuxna och kärriga fortsättning af Uplandsslätten. En större vattensamling är Gimo damm i s.v. Halfva sn lyder till Gimo bruk. 3 skolhus; bönhus. Sn bildar med annexet Skepthammar ett regalt pastorat af 2 kl. Upsala stift.