Stockholms län, Knutby sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Knutby i Stockholms län, Närdinghundra hd. Sn kring den från Upsala österut öfver Lenna löpande landsvägen till Skebo och Ålands haf. 1,419 qv.-mil, hvaraf land 1,295 eller 29,975 tnld, 52 1/6 mtl, 1,652 inv., 1,134,331 kr. fastighetsvärde. (2 2/3 mtl häraf tillhöra Fasterna kyrkosn.) I gränserna ligga flere sjöar, såsom de åt n. afrinnande Kärfven, Ginningen och Norrsjön, Såttern åt ö. och Gafvellången åt s., alla i gränserna, medan i midten märkes Hosjön. Mest odlad är bygden mellan Hosjön, Ginningen och Kärfven samt vid Såttern, medan det öfriga mestadels är bergig skogsmark. Öfver 2/3 af sn egas under de utomsocknes liggande godsen Rånäs, Harg och Rungarn, deraf Vällnora masugn med nära 20 mtl under Rånäs. Gränsta by, något v. om kyrkan, är poststation, tingsställe och gästgifvaregård. Sn bildar med annexet Faringe ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala stift.