C-län, Skepthammars sn, Gimo bruk

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Gimo. Jernvägs- och poststation vid Danemora-Hargs jernbana, 1,1 mil v. om Harg och 2,9 mil ö. om Örbyhus station på Upsala-Geflebanan, inom Skefthammars sn, Olands hd, Upsala län, vid Olandsån. - Nära stationen och vid s. ändan af Gimo damm ligger hufvudgården för den betydande bruksegendomen Gimo. Denna omfattar: i Skefthammars sn: Gimo 5 1/8 mtl, Botmora 1, Bråckbol 1/8, Bummelmora 1/4, Igelsbygda ½, Norra Skefthammar 3 3/4, Södra Skefthammar 5 och Vreta 2 ½, tills. 18 1/4 mtl, tax. 324,000 kr., Gimo jernbruk med stångjernshammare och masugn 100,000 kr., qvarnar 20,000 kr., tegelbruk 4,000 kr. m.m. tills. 449,300 kr.; i Ekeby sn: Fornbro 2 5/12 mtl, Gillinge 4 ½, Tånga 1 och Åstorp 1/4, tills. 8 1/6 mtl, tax. 187,600 kr., frälseräntor 22,800 kr.; i Stockholms län, Frösåkers hd, Börstils sn: Ed 1/4 mtl tax. 3,300 kr.; i Hökhufvuds sn: Borggårde 3 7/8 mtl, Elgmora ½, Folkmora 3/4, Fors 1 7/8, Lysta 2, Löt 1, Risinge 7 2/3, Roddarne 4 1/4, Sandby 2, Vattensta 1 3/8 och Väddicka 4 1/4, tills. 29 13/24 mtl, tax. 484,700 kr.; i Närdinghundra hd, Bladåkers sn: Norrgarn 3 1/6 mtl, Ignesta 1/3 och Salsta 1/3, tills. 3 5/6 mtl. tax. 61,000 kr., eller alt 1,208,700 kr.

Skefthammar. (Skepthammar.) Sn i Olands hd, Upsala län, kring Danemora-Hargs jernväg, hvilken har station Gimo, som äfven är post- och telegrafstation, vid kyrkobyn och Olandsån. Detta vattendrag flyter i s. och n. utefter sns ö. gräns, der den egentliga bygden är att finna. För öfrigt är sn bergkullig skogsmark med mycken sank mark. 0,380 qv.-mil, hvaraf land 0,366 eller 8,464 tnld, 25 mtl, 868 inv., 573,400 kr. fastigh.-värde. Större delen af sn och särskildt nästan hela byn Skefthammar upptages af Gimo bruk. Sn är annex till Hökhufvud.