O-län, Gbg, Mölndal, Askim hd, Kållered sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Kållered. Sn i Askims hd, Göteborgs och Bohus län, utefter gränsen till Halland och Elfsborgs län. Genom sn går landsvägen Göteborg-Kongsbacka. 0,229 qv.-mil, hvaraf land 0,221 eller 5,117 tnld, 17 ¼ mtl, 580 inv., 343,937 kr. fastighets- värde. Bergig, skogfattig trakt med mossar, bebygd i mellersta delen. Ett par smärre herregårdar äro Sagered och Ekan. Sn är annex till Fässberg, som är granne i n. och har poststationen Mölndal.
KOD: 046148102000