Stockholms län, Vallentuna sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Vallentuna i Stockholms län. Sn i liknämdt hd något öfver 2 mil n. om Stockholm och nära 1 mil ö. om Väsby jernvägsstation. 0,553 qv.-mil, hvaraf land 0,518 eller 11,995 tnld, 49 ½ mtl, 1,409 inv., 1,042,500 kr. fastighetsvärde. Hit hör Löfsätra 2 mtl, 840 tnld, i Täby civila sn, Danderyds skplg. Bergiga skogbevuxna trakter omvexla med odlade fält, de senare betydligast i s. v. och s., der kyrkobyn ligger vid Vallentunasjöns n. ända; i ö. gränsen märkes Angarnsjön, i n. gränsen Lindholmssjön. Herregårdar äro Lindö, Molnby, Lingsberg, Bällsta, Olhamra, det sistnämda med tegelbruk, qvarn och såg; St. Mellösa är ett indr. militieboställe. Vid Åbyholm är tingsställe. Sn har 2 folkskolor och utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala stift. Postadressen är Väsby.