Stockholms län, Fasterna sn, Pellebord

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Pellebord. Gård i Fasterna sn, Sjuhundra hd, Stockholms län. Tillhör Rånäs.

Rånäs i Stockholms län. Bruksegendom i Fasterna sn, Sjuhundra hd, vid sjön Skedviken. Egendomen omfattar R. 2 mtl, Aleby 1 ½, Bolet 2, Bredvik 1/4, Brömsebol 1/8, Djupgärde 1/4, Espebord 1/4, Fidgle 1/4, Getängsbol 3/8, Gillberga 1, Gluggatorp 1/8, Granby 2/3, Hummelbol 1/4, Kellberga 1, Kyrkobyn 5/8, Lilltjäran 1/8, Medevi 5, Mjölsta 5, Målsätra 3/8, Mälby 1/4, Mörby 2, Nybyn 3/4, Nybytorp 1/8, Nyqvarn 1/4, Pellebord 1/4, Risetorp 1/8, Råby 1 5/8, Råbytorp 1/8, Skarpvärn 1/4, Stortjäran 5/8, Svartsätra 3/8, Svärlinge 3, Söderby 2 ½, Ubby 4 1/4, Uggelnäs 2, Varleda 1 och Ösby 1 ½, tills. 42 1/6 mtl, tax. 472,500 kr., Rånäs bruk tax. 20,000 kr., qvarn 4,000 kr., Nyqvarns qvarn 5,000 kr., såg 2,000 kr., tegelbruk 4,000 kr. eller alt 507,500 kr.; i Långhundra hd, Gottröra sn: Abrahams by 1/4 mtl, Bråddsätra 1/4, Frubole 1/4, Mossbole 1/8, tills. 7/8 mtl, tax. 15,200 kr.; vidare i Upsala län, Olands hd, Dannemora sn: Bennarby ½ mtl, tax. 5,000 kr.

Fasterna. Sn i Sjuhundra och Närdinghundra hd, Stockholms län, bildad i århundradets början genom sammanslagning af socknarne Fasta och Estarne. 0,987 qv.-mil, hvaraf land 0,870 eller 20,131 tnld, 52 1/8 mtl, 1,536 inv., 607,010 kr. fastighetsvärde. (Närdinghundra delen, kallad Fasta Visnare, utgör häraf 2,446 tnld, 2 2/3 mtl, och tillhör i civilt hänseende Knutby sn.) På s.ö. sidan ligger insjön Skedviken och vid denna den egentliga bygden med kyrkan i v. och Rånäs jernbruk, som eger allra största delen af sn, i n. I öfrigt är sn kuperad skogstrakt med kärr och sjöar, af hvilka Gafvellångsjön, Körnan och Ubbylångsjön, alla i n. och v. gränserna, äro betydligast. De två första afrinna till Skedviken, som utfaller österut åt Norrteljeviken. 2 skolhus. Sn bildar ett till Rånäs patronelt pastorat af 2 kl. i Upsala stift. Närmaste poststation är Rimbo.