O-län, Gbg, Fässberg sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Fässberg. Sn i Askims hd, Göteborgs och Bohus län, närmast s. om Göteborg och Örgryte, kring Hallandsvägen. 0,460 qv.-mil, hvaraf land 0,444 eller 10,285 tnld, 50 ½ mtl, 6,239 inv., 6,386,073 kr. fastighetsvärde (hvaraf ej ens en tredjedel för jordbruksfastighet). Ungefär midt i den för öfrigt bergiga och oftast kala sn ligger omkring ½ mil från Göteborg en fruktbar dal, som företer, mest vid Mölndalsån, den stora fabriksbyn Mölndal och andra stora fabriker af många slag samt herregårdar. Af de största och mest bekanta fabrikerna må nämnas Rosendal med Korndal, Rosenberg, Karlberg, Bettyholm och Krokslätt. Platsen eger poststation, apotek, många handlande och handtverkare, och har omkring 4,000 inv. I närheten ligger gästgifvaregården och tingstället Kärra. Af sns välbygda egendomar, utom fabrikerna, äro de betydligare Gunnebo, Kärra och Kråketorp. 5 skolhus. Fässberg utgör med annexen Kållered och Råda ett regalt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.