Stockholms län, Bladåker sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Bladåker. Sn i Närdinghundra hd, Stockholms län, i n. gränsande till Upsala län, i v. till sjön Ginningen; mellersta delen af sn upptages af sjön Vällen. Närmsta jernvägsstation är Gimo, 2 mil norrut. 0,882 qv.-mil, hvaraf land 0,786 eller 18,188 tnld, 20 5/12 mtl, 1,012 inv., 547,526 kr. fastighetsvärde. Vestra delen, i synnerhet vid den ur Ginninge flytande Olandsån temligen jämn, odlad bygd, mellersta och ö. delen bergig skogstrakt. Större gårdar äro Rungarns fideikommiss, Norrgarn och Bennebol (med masugn). Bladåkers by 3 5/6 mtl, tillhör Rungarn. Från Bladåkers bys skjutsstation skjutsas (för tjenstemän) till Gränsta 1,3, och Lysta 2,3 mil. Socknen annex till Ekeby.