C-län, Löfsta sn, Österlöfsta

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Österänge 1 3/8, Erdmundbo 1, Åkerby 3 941/1320, Gåvastbo ½, Giboda 2, Ingstabo 1/12, Lindberg 1/8, Slarsbo ½, Skärsätra 2, Randesbo 1/8, Sillboda ½, tills. nära 35 mtl, tax. 535,700 kr., frälseränta 12,400 kr. samt Löfsta jernbruk med 3 hamrar och 6 smälthärdar, tax. 192,000 kr., kalkugn 100 kr., två qvarnar 11,000 kr., såg 5,000 kr., Åkerby qvarn 3,500 kr. och brännstålsugn 5,000 kr. samt Skerplinge qvarn 3,500 kr., såg 1,500 kr., tegelbruk 2,500 kr., mejeri 1,000 kr. eller alt 833,200 kr.; i Hållnäs sn: Barknåre 1 1/4 mtl, Böle ½, Edsätra 1 1/4, Edvalla 1 7/8, Edskär 1/8, Griggebo 1/12, Göksnåre 2 ½, Hållen 1 7/12, Julön 1/4, Kärfven 1, Kuggböle 1/4, Kårbo 1/4, Lönnö 1, Magön 1/8, Malen ½, Norrfinnbo 1/8, Näsmo 1/8, Olarsbo 1/8, Pålsbo ½, Rångsön 1/8, Segerbo ½, Sikhjelma 1 1/4, Skaten 1/8, Stenmo 1/8, Storboda 1/8, Vafd 1, Vedlösa 1/8, Åddeboda 1/4, Åsmundbo 1/8, Årböle 1/8, Ängskär 1/8, Ängsvreta 5/6 och Önsbo ½, tills. 18 3/4 mtl, tax. 290,400 kr. samt byggnader vid Ängskär 5,000 kr. och frälseränta 34,000 kr. eller alt 329,400 kr.; i Tegelsmora sn: Tobo bruk med underlydande tills. tax. 307,000 kr.; i Tierps sn: Rufvelbo 1 mtl tax. 10,400 kr.; i Vendels sn: Bol 1/8 mtl, Smedby 1, Exarby 1 1/8, Fogelbo ½, Karby 3 ½, Ekeby 1/3, Burunge 5, tills. 11 7/12 mtl, tax. 146,900 kr., frälseräntor 54,000 kr.; i Vesslands sn: Karlholms bruk med underlydande tills. tax. 266,800 kr.; i Elfkarleby sn: Berget 1 mtl, Fårskär 2, Gårdskär 3 1/4, Tisboda 1, Östanå 1 ½, tills. 8 3/4 mtl tax. 65,800 kr.; i Danmarks sn: Krisslinge park, tax. 1,500 kr. och Vedyxa ½ mtl 3,700 kr.; i Rasbo sn: Frötuna med underlydande tills. 26 7/8 mtl, tax. 479,000 kr.; i Viksta sn: Risby 1mtl, tax 7,200 kr.; alt detta 2,504,900 kr.; vidare 7500/33300 af Dannemora grufvor och hemman inom Dannemora och Films snr; i Stockholms län, Vallentuna och Sollentuna hd, Hammarby och Eds snr: Väsby, tax. 122,500 kr. Härtill komma hus i Stockholm och i Upsala.