N-län, Släp sn, Bukärr, Stjerneberg

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Stjerneberg i Hallands län. Gård i Släps sn, Fjäre hd, vid Kattegatt, strax n. om Särö.

Bukärr i Hallands län. By i Släps sn, Fjäre hd, nära Kattegatt.

Släp. Sn i Fjäre hd, Hallands län, vid Kattegatt och gränsen till Göteborgs och Bohus län. Kongsbacka ligger en half mil s.o. om sns gräns och den betydliga badorten Särö med ångbåtsstation räknas hit. 0,367 qv.-mil. eller 8,481 tnld, 47 7/12 mtl, 1,446 inv. 1,044.200 kr. fastighetsvärde. Genom sn går landsvägen från Göteborg öfver Frölunda till Hallandsstäderna i en tätt bebygd dal, som flerestädes öppnar sig till havet; det öfriga fylles af berg. Kusten har djupa vikar och många öar och holmar, bland dem den fruktbara Särö med vacker löfskog. Utom Särö märkas egendomarne Malvik och Stjerneberg. Många sjöfarande äro bosatta här, och fiske ingår bland näringarne. Sn, som har 2 skolhus, är annex till Vallda. Postadressen är Kongsbacka.