N-län, Fjärås sn, Allatorp

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Allatorp i Hallands län. By i Fjärås sn, Viske hd, mellan sjön Lygnern och Kattegatt. Häraf tillhör 1 mtl Dals fideikommiss.