C-län, Viksta sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Viksta. Sn i Norunda hd, Upsala län, kring Fyrisåns tillflöde Vendelsån, strax v. om Skyttorps hållstation på Upsala - Gefle jernväg. En frånskild del af sn ligger längre i n. v. 0,603 qv.-mil, hvaraf land 0,598 eller 13,844 tnld, 39 1/8 mtl, 969 inv., 654,500 kr. fastighetsvärde. Marken är jemn; i ö. delen, der kyrkan ligger, mest uppodlad; n. v. delen har mycken sank mark. Skogstillgången är ej ringa. Viksta by har poststation, 0,6 mil n. v. om Vattholma jernvägsstation. Flere hemman egas under gods i andra snr. Sn utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala stift och har 2 skolhus.