AB-län, Edsbro sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Edsbro. Sn i Närdinghundra hd, Stockholms län, af ö. Upland. 0,775 qv.-mil, hvaraf land 0,742 eller 17,179 tnld, 28 1/12 mtl, 1,370 inv., 718,329 kr. fastighetsvärde. I ö. inskjuter sjön Närdingen, från motsatta hållet sjön Såttern; den ansenliga sjön Erken ligger något utom s. gränsen. För öfrigt har den kuperade, skogiga sn många småsjöar och mossar. Under Skebo bruk lyda öfver 8 mtl samt Edsbro masugn och såg. Poststation i Edsbro, gästgifvaregård i Sätra. Sn är annex till Ununge.