C-län, Uppsala län, Alunda sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Alunda. Sn i Olands hd, Upsala län, på n. sidan af Olands-ån med Vattholma i vester och Knaby i norr som närmsta jernvägsstationer. 1,300 qv-mil hvaraf land 1,281 eller 29,641 tnld, 144 ½ mtl, 2,935 inv., 1,712,600 kr. fastighetsvärde. Sydöstra och östra delarne temligen väl befolkade, uppodlade, jemna trakter, norra delen bergig och träskaktig, vestra kärrmarker. Hufvudnäringar jordbruk, skogs- och bergsbruk. Under Österby bruk och Upsala akademi lyda betydliga delar af sn. Poststation i Alunda, gästgifvaregård i Haberga. Sn med annexet Morkarla ett regalt pastorat, 1-kl.