C-län, Åkerby sn

Åkerby i Upsala län, Bälinge hd. Sn n.v. om Upsala mellan de i sns s.ö. hörn sammanlöpande små Jumkils- och Bälingeåarne, hvilka kort derefter upptages af Fyrisån. 0,120 qv.- mil eller 2,740 tnld, 24 5/8 mtl, 317 inv., 370,992 kr. fastighetsvärde. Marken är jemn och odlad. I kyrkobyn finnes ett tegelbruk tax. 3,700 kr. Sn som har liknämd poststation, bildar med annexet Jumkil ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala stift.