C-län, Åland sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Åland i Upsala län. Sn i Hagunda hd, v. om Upsala kring N. stambanan, som nära kyrkan och Säfvaån har stationen Åland, derjemte post - och telegrafstation, belägen 8,1 mil fr. Stockholm, 1,9 från Upsala och 12,3 fr. Storvik. För sn uppgifves 0,326 qv.-mil, hvaraf land 0,325 eller 7,524 tnld, 18 3/8 mtl, 430 inv., 535,900 kr. fastighetsvärde. Bergig skogstrakt med den egentliga bygden i Säfvaåns dal. En större egendom är Österby; Gällsätra och andra hemman egas till Vik i Balingsta sn. Vid Kölfva är gästgifvaregård. Sn är annex till Tibble.