N-län, Vallda sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Vallda i Hallands län. Sn i Fjäre hd, på Onsalahalfön mellan Kattegatt i v. och Kongsbackafjorden i ö. 0,460 qv.-mil eller 10,646 tnld, 70 ½ mtl, 2,215 inv., 854,400 kr. fastighetsvärde. Odlad är hufvudsakligen en bördig dal i sns midt, omgifven af Kala berg. V. stranden är likaledes bar; särskildt bör nämnas den s. k. Buera eller hela s. v. delen, utgörande öfver 13 mtl. Befolkningen idkar sjöfart mycket, äfversom fiske. Ett par smärre hamnar finnas på v. sidan. Kyrkan samt herregårdarne Vallda och Gustafsberg ligga längst i n., ½ mil v. om Kongsbacka och föga längre i s.o. om Särö badort och ångbåtsstation. 2 skolhus. Sn bildar med annexet Släp ett till Vallda säteri patronelt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift. Postadressen är Kongsbacka. -- Vallda säteri bildas af hemmanen V. 2 mtl, Börsås 1, Tolfsbo 1, Vallda by 1 1/6 och Välås 7/18, tills. 5 5/9 mtl, tax. 72,000 kr., frälseräntor 1,000 kr.