Stockholms län, Esterna sn, Långudden

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Fasterna. Sn i Sjuhundra och Närdinghundra hd, Stockholms län, bildad i århundradets början genom sammanslagning af socknarne Fasta och Estarne. 0,987 qv.-mil, hvaraf land 0,870 eller 20,131 tnld, 52 1/8 mtl, 1,536 inv., 607,010 kr. fastighetsvärde. (Närdinghundra delen, kallad Fasta Visnare, utgör häraf 2,446 tnld, 2 2/3 mtl, och tillhör i civilt hänseende Knutby sn.) På s.ö. sidan ligger insjön Skedviken och vid denna den egentliga bygden med kyrkan i v. och Rånäs jernbruk, som eger allra största delen af sn, i n. I öfrigt är sn kuperad skogstrakt med kärr och sjöar, af hvilka Gafvellångsjön, Körnan och Ubbylångsjön, alla i n. och v. gränserna, äro betydligast. De två första afrinna till Skedviken, som utfaller österut åt Norrteljeviken. 2 skolhus. Sn bildar ett till Rånäs patronelt pastorat af 2 kl. i Upsala stift. Närmaste poststation är Rimbo.