C-län, Bälinge sn, Kipplingebergs torp, Vrå

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Kipplingeberg. Herregård i Bälinge sn och hd, Upsala län, nordvest ut från Upsala. Egendomen omfattar K. 1½ mtl, Ekeby 1, Gullögla 1, Hemringe 1, Tuna 3, Åby 2, Åloppe ¼, Ålsbro ½, tills. 10 ¼ mtl, tax. 148,700 kr. samt Målsta qvarn3,000 kr.; i Skuttunge sn: Bemersberg 1½ mtl, Eke 2, Forsgärde 1, Gundbo ½, Hellanda 1, Hårslätta ¾, Häggeby 1, Jobsvall ½, Skuttungeby ½, Söderkrycklinge ½, Vesterboda 1, Ytterbyn 1, tills. 11 ¼ mtl, tax. 83,800 kr.; i Jumkils sn: Agersta, tax 72,100 kr.; i Björklinge sn: Närlinge 3 mtl och Södervissjö 1, tills. tax. 57,000 kr.; alt 364,600 kr. Större delen häraf är fideikommiss (innehafvare von Engeström).

Bälinge i Upsala län. Sn i nämnda Bälinge hd n.v. om Upsala med Fyrisån till gräns i s.o. 1,249 qv.-mil, hvaraf land 1,215 eller 28,126 tnld, 131 3/8 mtl, 2,075 inv., 1,959,505 kr. fastighetsvärde. Af detta jemförelsevis betydliga område tillhöra 28 1/32 mtl Upsala akademi, 8½ mtl en profession vid akademien. 10¼ mtl bilda godset Kipplingebergs hufvudgård, 5¾ mtl tillhöra slutligen staten. S. delen är jemn och odlad, n. hälften af sn företer skog och mossar. Poststation i Svista, der Upsala-Geflevägen korsar en annan landsväg. Sn är prebende, 1 kl., till erkebiskopen i Upsala.