R-län, Undenäs sn, Häggebo rote, Källängen

Häggebo tillhör Undenäs fram till 1855, då Tived blev egen socken.

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Källängen, på Anders Anderssons änkas ägor. En backstuga.

Undenbotten. By i Tiveds sn, Vadsbo hd, Skaraborgs län, vid sjön Undens n. ö. hörn.

Tived. Sn i Vadsbo hd, Skaraborgs län, belägen på den s.k. Lilla Tivedens bergiga, kärriga och sjörika skogstrakt mellan sjön Unden i v. och Nerikes gräns i ö. och n.o., Undenäs sn i s. och Finnerödja sn i n.v. Vidden uppgifves samman med Undenäs (hvartill Tived förut varit kapellförslg) till 4,71 qv.- mil, hvaraf land 3,81 eller 88,174 tnld, och torde Tived utgöra omkring fjerdedelen deraf. För Tived ensamt uppgifves 13 85/96 mtl, 1,538 inv., 608,390 kr. fastighetsvärde. Särskildt märkes Åboholms bruksegendom. Några hemman egas af Laxå bruk i Nerike. Kyrkan ligger vid Unden och Sanneruds gästgifvaregård. Sn, som har 4 skolhus, utgör ett konsist pastorat af 3 kl. i Skara stift. Närmaste postanstalt är Karlslund.