N-län, Fjärås sn, Nr:2 Össlöf

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Össlöf i Hallands län. By i Fjärås sn. Fjäre hd.

Fjärås. Sn i Fjäre hd, Hallands län, s.o. om Kongsbacka, gränsande till bland annat Kattegatt i v., sjön Lygnern och Vestergötland i ö., Rolfsån i n. 1,266 qv.-mil, hvaraf land 1,082 eller 25,038 tnld, 135 13/24 mtl, 3,879 inv., 2,110,400 kr. fastighetsvärde. Detta vidsträckta, oregelbundna område har vid kusten odlade slätter, af hvilka särskildt märkes Dufveheden, hvilken genom åsen Fjäråsbräcka skyddas för den högre liggande Lygnern; andra delar och i synnerhet hela trakten n. om nämda sjö, äro bergiga och skogsklädda. Genom sn gå kustlandsvägen äfvensom vägar inåt Vestergötland. Större egendomar äro Dal, Fagared och Rossared. Under biskopen i Göteborg, till hvilken sn är prebende (jemte annexet Förlanda) lyda 4 3/8 mtl. Sn har liknämd poststation.