C-län, Björklinge sn, Sätuna

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Sätuna i Upsala län. Herregård i Björklinge sn, Norunda hd, vid Långsjön. Egendomen omfattar S. 9 mtl med underlydande Axlunda 1/4, Backbo 1, Kocksbo ½, Kungsbo ½, Lagmansbo ½, Långänge ½, Mjölänge 1, Närlinge 1, Ramsjö 1, Rossla 2, Salsta ½, Skommarbo 1, Såpebo ½, Svedja 1/8, Sjöbo 1/8, Tebo ½ och Åby 1 ½, tills. 21 ½ mtl, tax. 368,500 kr. samt Ramsjö qvarnar, tax. 6,000 kr. och 1,000 kr., såg 1,000 kr., frälseräntor 6,700 kr. eller alt 383,200 kronor; i Viksta sn: Sommaränge 3 mtl, Nyboda 1/4, Pålsboda 1/8 och Säfvasta 1, tills. 4 3/8 mtl, tax. 51,500 kr.; i Tensta sn: Fasma med underlydande tills. 12 ½ mtl, tax. 172,800 kr.; i Skuttunge sn: Vigle 1 mtl och Ösby 1, tills. tax. 18,200 kr. eller alt 625,700 kr.

Björklinge. Sn i Norunda hd, Upsala län, vid Björklingeån, en biflod till Fyrisån; sjön Temnaren är gräns i nordvest. Landsvägen Upsala-Gefle löper genom hela sn, liknämnda jernvägen vida östligare; Vattholma på 1,3 mils afstånd är närmsta stationen. 0,900 qv.-mil, hvaraf land 0,830 eller 19,209 tnld, 72 7/24 mtl, 1,357 inv., 1,214,600 kr. fastighetsvärde. Temligen jemn mark med skog och kärr, så i synnerhet hela n.v. delen; mellersta och s. delarne odlade. Nämnvärda sjöar äro Temnaren, Velången, Vissjön och Långsjön, alla i n.v., n. ovh ö. gränserna. Omkring halfva sn tillhör herregårdar; de största äro Sätuna och Sandbro. Björklinge by har poststation, vid det nordligare belägna Läby finnas tingställe och gästgifvaregård. Sn har 2 skolhus och bildar ett konsist. pastorat, 3 kl. 1 7/8 mtl af denna ofvan angifna sn här i kyrkligt hänseende till Harbo sn af Vestmanlands län.