N-län, Lindome sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Lindome. Sn i Fjäre hd, Hallands län, den nordligaste i landskapet och gränsande till Göteborgs län i n. Elfsborgs län i ö. 0,686 qv.-mil, hvaraf land 0,658 eller 15,224 tnld, 65 1/12 mtl, 2,851 inv., 991,300 kr. fastighetsvärde. Kungsbackaån, som kommer från Ingsjön, der de tre länen sammanstöta, flyter vesterut genom en odlad och tätt bebygd dal, som skäres af stora landsvägen Kongsbacka-Göteborg, vid hvilken Lindome vidsträckta by, Annestorps bomullsspinneri och andra byar äro belägna. Äfven vester härom märkas flere byar. Befolkningen tillverkar mycket möbler, som försäljas i Göteborg. Närmaste poststation är Alafors, strax utom s. gränsen. Sn är annex till Tölö.