O-län, Gbg:s Oscar Fredrik fs

När de territoriella församlingarna bildades den 1 maj 1883 utbröts Göteborgs Masthuggs församling ur Göteborgs Domkyrkoförsamling.

Den 1 januari 1908 utbröts nuvarande Masthuggs församling, och då döptes den gamla församlingen om till Oscar Fredrik.

Göteborgs Oscar Fredriks församling utgör eget pastorat.

Församlingen utgör huvuddelen av den år 1883 bildade Masthuggsförsamlingen och omfattar sedan år 1908, då den nya Masthuggsförsamlingen bildades, stadsdelarna Olivedal och Slottsskogen samt del av Masthugget. Denna gränsreglering innebar, att till församlingen överflyttades de delar av Slottsskogen, som förut var belägna inom Karl Johans församling. Från år 1968 ingår även del av stadsdelen Stigberget. Oscar Fredriks kyrka invigdes år 1893.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Göteborgs Oscar Fredrik: www.arkivguiden.net/ga/ga01/ga01030.htm