C-län, Vaksala sn

Vaksala hd

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Vaksala i Upsala län. Sn i liknämdt hd på den bördiga Upsalaslätten, närmast n. och ö. om Upsala stad ned till Fyrisån. Längst i n. o. vidtager skogsmark. Sns område skäres närmast Fyrisån af N. stambanan och ö. derom af Upsala---Lenna jernväg. 0,413 qv.-mil eller 9,554 tnld, 58 15/16 mtl, 1,215 inv., 1,021,769 kr. fastighetsvärde. Herregårdar äro Jälla, Vittulsberg och Eke m. fl. Upsala akademi eger flere hemman. Sn utgör ett pastorat af 3 kl. i Upsala stift, prebende till domkapitlet. Postadressen är Upsala.