C-län, Skepthammar sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Skefthammar. (Skepthammar.) Sn i Olands hd, Upsala län, kring Danemora-Hargs jernväg, hvilken har station Gimo, som äfven är post- och telegrafstation, vid kyrkobyn och Olandsån. Detta vattendrag flyter i s. och n. utefter sns ö. gräns, der den egentliga bygden är att finna. För öfrigt är sn bergkullig skogsmark med mycken sank mark. 0,380 qv.-mil, hvaraf land 0,366 eller 8,464 tnld, 25 mtl, 868 inv., 573,400 kr. fastigh.-värde. Större delen af sn och särskildt nästan hela byn Skefthammar upptages af Gimo bruk. Sn är annex till Hökhufvud.