O-län, Bokenäs sn, Humlehed, Kroken

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Humlehed. Indr. militieboställe i Bokenäs sn, Lane hd, Göteborgs och Bohus län; ¾ mtl.

Bokenäs. Sn i Lane hd, Göteborgs och Bohus län, på mellersta delen af halfön Bokenäset i Kattegatt, som begränsas i n.v. af Gullmarsfjorden och i s.o. af norra segelleden till Uddevalla (Koljöfjärden). 0,427 qv.-mil, eller 9,882 tnld, 35 mtl, 1,804 inv., 716,400 kr. fastighetsvärde. Klippig, nästan skoglös trakt; endast få bokelundar qvarstå. Jordbruk och något fiske bygdens näring. Större egendomar eller industriella anläggningar förekomma ej. Sn bildar med annexet Dragsmark ett regalt past., 3 kl. Bokenäs är poststation; n.v. om kyrkan ligger Storehogens gästgifvaregård. Kalfön och Hjeltön på s. sidan äro två hithörande, bebodda öar.