O-län, Gbg:s Christinae fs

Församlingen bildades i samband med den territoriella församlingsindelningen 1883 1/5 och omfattade enligt kungl brev 1882 5/5 området mellan Vallgraven, Domkyrkoförsamlingens gräns, Örgryte församling, Slottsskogsparkens östra gräns, till Husargatan till Bergsgatan, sistnämnda gata och Östra Skansgatan över Nya Allén och Pusterviksplatsen till Vallgraven.

Av tillgängliga kartor att döma hänfördes även till Haga församling de genom kungl brev 1870 3/11 från Örgryte församling med staden fr o m 1872 års ingång införlivade delarna av frälsehemmanet Krokslätt Norgården ävensom de från samma församling fr o m 1904 års ingång införlivade delarna av Stora och Lilla Änggården enligt kungl brev 1903 21/8, vilka sistnämnda områden uttryckligen skulle tilläggas Haga församling.

År 1908 avskildes området mellan Husargatan, Skanstorgets södra del till Föreningsgatan och Haga församlings dåvarande gränser mot Domkyrkoförsamlingen, Örgryte, Fässbergs och Västra Frölunda församlingar och den ursprungliga Masthuggsförsamlingen. Detta område uppgick i den 1908 bildade Göteborgs Annedals församling. Genom 1908 års församlingsindelning överflyttades också Pusterviksplatsen och den inom Haga församling belägna delen av Nya Allén till Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamling. Å andra sidan införlivades med Haga församling ett område som begränsas av Skanstorgets södra del, en linje närmast söder om skansen Kronan, Risåsgatan till Linnégatan (mitt för Prinsgatan) fram till Järntorget och Södra Allégatan till församlingens förutvarande gräns vid Östra Skansgatan. Detta område tillhörde tidigare den ursprungliga Masthuggsförsamlingen.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift: