Personakt Antavla

2-1 'Maja' Maria Andersdotter

Piga. Blev 67 år.

Mor:2-1 Cajsa Mattsdotter (1782 - 1837)

Född:1818-03-02 C-län, Tensta sn, Fäboda 1)Maja var 26 år när Per August föddes 1843
Husförhör Upsala Bälinge 1848-1853, GID 2284.18.1700
 
Bosatt:till 1820 C-län, Tensta sn, Fäboda 2)Sin första tid, till mormor dör, bor Maja med sin mamma hos mormor.
Bosatt:mellan 1823 och 1827 C-län, Tensta sn 3)Var Maja befanns sig 1822 kan jag inte se. Hon fanns inte noterad tillsammans med mamman då.
Orten inte angiven. De finns med bland soldaterna.
Modern är piga hos först hos soldat soldaten Nr 6 Eric Strand och senare hos den nye Nr 6 heter Gustaf Plym.
 
Bosatt:mellan 1828 och 1829 C-län, Tensta sn 4)Modern är piga hos Nr 6 Gustaf Plym.
I Husförsboken finns ingen ort angiven. Hon finns på en sida med Soldater.
 
Bosatt:mellan 1830 och 1832 C-län, Tensta sn, Sommarängs rote, Bräcksta 5)Maja får plats som tjänsteflicka, 12 år gammal, hos pastor C J Björkman.
Uppgiften om oäkta får hon med sig.
 
Bosatt:1832 C-län, Tensta sn, Ymlinge 6)Maja läser rent innantill och kan katekeserna utantill försvarligt.
Bosatt:1833 C-län, Tensta sn, Ymlinge 7)Maja är kvar som tjänsteflicka hos torparen Anders Andersson till 1834.
Bosatt:mellan 1834 och 1836 C-län, Tensta sn, Lagrossla 8)Maria är nu piga hos bonden Anders Ersson. Stämpeln oäkta har hon fortfarande med sig.
Bosatt:mellan 1836 och 1837 C-län, Tensta sn, Lundqvarn 9)Maria är piga hos torparen Mats Andersson. Årtalet 1837 för flytt är mycket otydligt, men i flyttlängden ser jag att det är prästens sätt att skriva 7.
Bosatt:1837 C-län, Björklinge sn, Sätuna 10)Maja är piga hos Madame Eldig?
Bosatt:1838 C-län, Läby sn, Qvarnbo Wärdshus 11)
Bosatt:mellan 1839-06-06 och 1845-10-22 C-län, Uppsala Domkyrkofs 12)Inflyttningsdatum finns noterat i utflyttningslängden 1845.
GID: 2275.12.66500
 
Bosatt:1839-11-14 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Svartbäcks rote, Gård Nr 3, Qvarter Svan 13)Piga hos Gårdsägaren Per Wikman, f. 1769, och hans hustru Margareta, f. 1784.
Bosatt:1840-11-19 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Norra Fjärdings Roten, Gård Nr 5, Qvarter Hörnet 14)Norra Fjärdings Roten.
Maria är Kökspiga hos Berglin.
 
Bosatt:1843-11 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Svartbäcks rote, Gård Nr 3, Qvarter Svanen 15)Tillbaka igen till Wijkman med fru.
Bosatt:till 1845-10-22 C-län, Uppsala Domkyrkofs 16)
Bosatt:från 1845-10-22 C-län, Bälinge sn, Kipplingeberg 17)Maria med sonen Per August har en kort vistelse som piga på Kipplingeberg säteri innan de flyttar vidare samma år till Ekeby.
Notering: Absolv. för 1:sta resan ärl. ??. lönskaläge 45 3/9.
 
Bosatt:mellan 1845-11 och 1848 C-län, Bälinge sn och hd, Ekeby 18)Det ser ut som Maria tänkt att flytta till Kipplingeberg igen 1748, men att hon ångrat sig. Noteringen är struken.
Till synes har Maria stannat kvar på Ekeby, hon är skriven där 1848, men det finns ingen notering om husförhör eller nattvard.
 
Bosatt:1848 C-län, Bälinge sn och hd, Ekeby 19)Maria och Per August är kvar på Ekeby till 1848.
Absolv. för 1:a resan lägersmål 1843 2/9 ärl. led. kph.ok. (möjligen betyder det senare till äktenskap ledig?)
 
Bosatt:mellan 1848 och 1853 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 20)Här är de gifta och Jan står som Sockenskomakare.
????? absolv. 1:a resan lägersmål 43 2/9
 
Bosatt:mellan 1853 och 1857 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 21)
Bosatt:mellan 1857 och 1860 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 22)
Bosatt:mellan 1861 och 1865 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 23)
Bosatt:mellan 1866 och 1870 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 24)
Bosatt:mellan 1871 och 1875 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 25)
Bosatt:mellan 1876 och 1880 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 26)
Bosatt:1880 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby 27)Enligt denna folkbokföring född i församlingen, Bälinge.
Bosatt:mellan 1881 och 1885 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 28)
Död:1885-12-14 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 29)Andersdotter Maria, änka efter (Andersson) Fondelius Jan skomakare, i Forkarby (Fattighjon).
63 år, 9 månader, 6 dagar gammal.
Dödsorsak inte noterad. Dödsort Tensta.
Begravningsattest(?) från pastor I.S Lägerstet, Tensta.
Troligtvis vistas hon hos sonen Per August i Ängstorp, Brunna rote,Tensta när hon dör.
 

Äktenskap med (2-1) Johan 'Jan' Andersson Fondelius (1815 - 1884)

Vigsel:1848-12-29 C-län, Bälinge sn 30)Sockenskomakaren Jan Andersson Fondelius i Forkarby och pigan Maria Andersson i Ekeby. Han 33 år och hon 30 år.
Lysningsdagar den 5, 12, 19 november. Chartabelopp 12.
Brudgummen åtföljd af Bond. Per Ersson i Blomsberg, uttog lysningen hvarvid han var försedd(?) med ?? skriftligt bifall(?) till äktenskapet af Bonden vid Wreta.
 

Barn:
2-1 Per Agust Fondelius (1843 - 1924)

Noteringar

I Födelseboken för Per August heter hon Andersson, för att sedan finnas i Husförhörsböckerna som Andersdotter. I Dopboken heter hon Maja. Det behåller hon några år i böckerna för att från 1830 ha namnet Maria.
Hon har i en del husförhör fått anmärkningen "Jämmerligt" eller "Hjälpligt" beträffande läsförmåga. I andra böcker att hon läser väl och kan katekesen hjälpligt eller försvarligt.
Stämpeln "Lägrad" kommer hon inte ifrån i böckerna.
I inflyttningsboken till Uppsala 1839 är noterat att hon fött oäkta barn 8/6? 1839 och 27/7 1843. Det senare barnet är Per August, men det första barnet hittar jag inte i födelseböckerna varken i Läby eller Uppsala. Det är dessutom överstruket.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1818 Födelse 1818-03-02 C-län, Tensta sn, Fäboda.  1)
<1820 Bosatt till 1820 C-län, Tensta sn, Fäboda.  2)
>1823 Bosatt mellan 1823 och 1827 C-län, Tensta sn.  3)
>1828 Bosatt mellan 1828 och 1829 C-län, Tensta sn.  4)
>1830 Bosatt mellan 1830 och 1832 C-län, Tensta sn, Sommarängs rote, Bräcksta.  5)
1832 Bosatt 1832 C-län, Tensta sn, Ymlinge.  6)
1833 Bosatt 1833 C-län, Tensta sn, Ymlinge.  7)
>1834 Bosatt mellan 1834 och 1836 C-län, Tensta sn, Lagrossla.  8)
>1836 Bosatt mellan 1836 och 1837 C-län, Tensta sn, Lundqvarn.  9)
1837 Bosatt 1837 C-län, Björklinge sn, Sätuna.  10)
1837 19 år Modern 2-1 Cajsa Mattsdotter dör 1837-08-29 C-län, Tensta sn, Gryta ägor 31).
1838 Bosatt 1838 C-län, Läby sn, Qvarnbo Wärdshus.  11)
>1839 Bosatt mellan 1839-06-06 och 1845-10-22 C-län, Uppsala Domkyrkofs.  12)
1839 21 år Bosatt 1839-11-14 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Svartbäcks rote, Gård Nr 3, Qvarter Svan.  13)
1840 22 år Bosatt 1840-11-19 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Norra Fjärdings Roten, Gård Nr 5, Qvarter Hörnet.  14)
1843 25 år Sonen 2-1 Per Agust Fondelius föds 1843-07-28 C-län, Uppsala Domkyrkofs 32).
1843 Bosatt 1843-11 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Svartbäcks rote, Gård Nr 3, Qvarter Svanen.  15)
<1845 Bosatt till 1845-10-22 C-län, Uppsala Domkyrkofs.  16)
>1845 Bosatt från 1845-10-22 C-län, Bälinge sn, Kipplingeberg.  17)
>1845 Bosatt mellan 1845-11 och 1848 C-län, Bälinge sn och hd, Ekeby.  18)
1848 Bosatt 1848 C-län, Bälinge sn och hd, Ekeby.  19)
>1848 Bosatt mellan 1848 och 1853 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor.  20)
1848 30 år Vigsel (2-1) Johan 'Jan' Andersson Fondelius 1848-12-29 C-län, Bälinge sn.  30)
>1853 Bosatt mellan 1853 och 1857 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor.  21)
>1857 Bosatt mellan 1857 och 1860 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor.  22)
>1861 Bosatt mellan 1861 och 1865 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor.  23)
>1866 Bosatt mellan 1866 och 1870 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor.  24)
>1871 Bosatt mellan 1871 och 1875 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor.  25)
>1876 Bosatt mellan 1876 och 1880 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor.  26)
1880 Bosatt 1880 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby.  27)
>1881 Bosatt mellan 1881 och 1885 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor.  28)
1884 66 år Maken (2-1) Johan 'Jan' Andersson Fondelius dör 1884-07-29 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor 33).
1885 67 år Död 1885-12-14 C-län, Bälinge sn och hd, Forkarby ägor.  29)

Källor

1)Födda Upsala Tensta C:4, 1801-1833 sid 114, GID 457.24.45100
  
2)Hfl Upsala Tensta AI:5, 1814-1821 sid 148, GID 457.10.39000
  
3)Hfl Upsala Tensta AI:6, 1821-1827 sid 226, ArkivDigital
  
4)Hfl Upsala Tensta 1828-1832 sid 224, GID 457.12.96300
  
5)Hfl Upsala Tensta 1828-1832 sid 101, GID 457.12.86300
  
6)Hfl Upsala Tensta 1828-1832 sid 191, GID 457.12.93100
  
7)Hfl Upsala Tensta 1833-1837 sid 184, GID 457.14.14300
  
8)Hfl Upsala Tensta 1833-1837 sid 97, GID 457.14.4600
  
9)Hfl Upsala Tensta 1833-1837 sid 118, GID 457.14.6600
  
10)Hfl Upsala Björklinge AI:12, 1828-1839 sid 115, GID 2280.24.103600
  
11)Hfl Upsala Läby 1830-1850 sid 64, GID 2584.10.12400
  
12)Inflyttade Upsala Domkyrko B:5, 1830-1840 sid 293, GID 2275.11.57500
  
13)Hfl Upsala Domkyrkofs 1839 sid 58, GID 2275.87.61000
  
14)Hfl Upsala Domkyrkofs 1840 sid. 376, GID 2275.89.51800
  
15)Hfl Upsala Domkyrkofs AIb:12, 1843 sid.66, ArkivDigital
  
16)Utflyttade Upsala domkyrkofs 1837-1861, GID 2275.12.66500
  
17)Hfl Upsala Bälinge AI:16, 1843-1848 sid 125, GID 2284.17.85100
  
18)Hfl Upsala Bälinge AI:16, 1843-1848 sid 8, GID 2284.17.73200
  
19)Hfl Upsala Bälinge AI:17, 1848-1853 sid.8, GID 2284.18.1700
  
20)Hfl Upsala Bälinge AI:16, 1843-1848 sid 55, GID 2284.18.6400
  
21)Hfl Upsala Bälinge AI:18, 1853-1857 sid 66, GID 2284.19.49300
  
22)Hfl Upsala Bälinge AI:19a, 1857-1860 sid 66, GID 2284.21.30500
  
23)Hfl Upsala Bälinge AI:20, 1861-1865 sid 70, GID 2284.22.64500
  
24)Hfl Upsala Bälinge AI:21, 1866-1870 sid.62, GID 2284.24.23300
  
25)Hfl Upsala Bälinge AI:22, 1871-1875 sid.60, GID 2284.25.55500
  
26)Hfl Upsala Bälinge AI:23, 1876-1880 sid.56, GID 2284.27.11500
  
27)SCB HFLU Census 1880 Bälinge, 803058-008
  
28)Hfl Upsala Bälinge AI: 24, 1881-1885 sid.58, GID 2284.28.45400
  
29)Döda Upsala Bälinge SCB:824, 1885, GID 100003.49.39800
  
30)Vigda Upsala Bälinge 1755-1854 sid 90, GID 2284.16.47900
  
31)Döda Upsala Tensta E:1, 1801-1862 sid. 95, GID 457.27.74700
  
32)Födda Upsala 1813-1854, GID 2275.19.91000
  
33)Döda Upsala Bälinge SCB:794, 1884-1884, GID 100003.47.50000